ഓരോ കൊല്ലവും നഴ്‌സിങ് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത് 15000 പേര്‍ വരെ, തൊഴില്‍ കിട്ടുന്നതോ?

കേരളത്തില്‍ ഓരോ വര്‍ഷവും നഴ്‌സിങ് പഠനം കഴിഞ്ഞിറങ്ങുന്നത് 12000 മുതല്‍ 15000 പേര്‍ വരെയാണ്. കേരളത്തിലെ സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ തൊഴിലസരങ്ങളുടെ പത്തിരട്ടിയോളം വരും.
 

Video Top Stories