കനത്ത മഴ; കോഴിക്കോട് 50 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ

കോഴിക്കോട് നല്ലളത്തുള്ളവർ ഓരോ മഴക്കാലത്തും നേരിടുന്നത് വലിയ ദുരിതങ്ങളാണ്. മാങ്കുനിത്തോട് കര കവിഞ്ഞതോടെയാണ് നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത്. 

Video Top Stories