ചെറിയ ഒരു ഡപ്പിയിലാണ് ജോളി എപ്പോഴും സയനൈഡ് കൊണ്ടു നടന്നിരുന്നത്; റൂറല്‍ എസ്പി കെ ജി സൈമണ്‍

സയനൈഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ജോളിക്ക് കൃത്യമായി അറിയമായിരുന്നു. ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതികള്‍ വായിച്ച് മനസിലാക്കി 

Video Top Stories