കൊവിഡ് കാലത്തെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് ജനം എത്ര മാര്‍ക്ക് ഇടുന്നു ?


കൊവിഡ് കാലത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ജനം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നറിയാം.മലയാളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് അറിയാന്‍ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും - സീ ഫോറും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ അഭിപ്രായ സര്‍വെ ഫലം പുറത്ത്
 

 

Video Top Stories