കാടിറങ്ങി വീട് തകര്‍ക്കുന്ന കാട്ടാനയുമായുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ജീവിതം വലഞ്ഞ് അട്ടപ്പാടിയിലെ മനുഷ്യര്‍


കാര്‍ഷിക വിളകള്‍ക്ക് നേരെ മാത്രമല്ല വീടുകള്‍ക്ക് നേരെയും ആനയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമാണ്. ജീവിക്കാനായി എന്തുചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാര്‍. കാണാം റോവിംങ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍

Video Top Stories