പരസ്പരം പോരടിച്ചും ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ചും മുന്നണികള്‍; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു

അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങള്‍ നാളെ പോളിങ്ങ് ബൂത്തിലേക്ക്.പ്രചാരണത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായ വിഷങ്ങള്‍ ഇതൊക്കെയാണ്

Video Top Stories