പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിന്റെ പുനര്‍ നിര്‍മ്മാണത്തില്‍ മുള നിര്‍ണ്ണായക ഘടകമാകും


സംസ്ഥാനത്ത് കടുത്ത മണ്ണിടിച്ചില്‍ ഉണ്ടായ പ്രദേശങ്ങളില്‍ മുള നട്ടുപിടിപ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുങ്ങുന്നു
 

Video Top Stories