അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ ഹോം സ്‌റ്റേകളും ഹോട്ടലുകളും സര്‍ക്കാര്‍ ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ആശുപത്രികള്‍ക്ക് പുറമെ ഒരു ലക്ഷം കൊവിഡ്  ഐസൊലേഷന്‍ മുറികള്‍ തയ്യാറാക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാന്‍ പ്രത്യേക നടപടികള്‍
 

Video Top Stories