ജോളി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യനും വിശ്വസിക്കില്ല അത്ര കൃത്യമായിരുന്നു ആസൂത്രണം

'ജോളി വല്ലാത്ത ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്താ പറയേണ്ടത് എന്നറിയില്ല' കെ ജി സൈമണ്‍ ഐപിഎസ് .പോലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാന്‍ ജോളിക്ക്
 നിയമ ഉപദേശം ലഭിച്ചു

Video Top Stories