കിഫ്ബി പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

700 കോടി ചെലവില്‍ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളും സ്മാര്‍ട്ടാകുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികള്‍ നവീകരിക്കാനായി വിപുലമായ പദ്ധതികള്‍. റോഡുകളും,ഫ്‌ലൈഓവറുകളും,റെയില്‍വേ മേല്‍പ്പാലങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കാനായി 12,000 കോടി രൂപ.കാണാം കിഫ്ബി പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍.

Video Top Stories