യെസ് ബാങ്കില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചത് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ചാണെന്ന് കിഫ്ബി സിഇഒ


കിഫ്ബിയുടെ നിക്ഷേപ നയം അനുസരിച്ചാണ് യെസ് ബാങ്കില്‍ പണം നിക്ഷേപിച്ചതും പിന്‍വലിച്ചതെന്നും കെ എം എബ്രഹാം പറഞ്ഞു


 

Video Top Stories