പെട്ടന്ന് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പോകാന്‍ ഒരു ഇടം ഇല്ല മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ പറയുന്നു


'ഓണമായിട്ട് അടുക്കളിയില്‍ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല' കോടതി പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മരടിലെ ഫ്‌ലാറ്റിലെ ഓണം ഇങ്ങനെയാണ്

Video Top Stories