വേദിയിലേക്കൊരു മടക്കം ഇനിയുണ്ടാകുമോ? കൊവിഡ് തകര്‍ത്ത നാടക കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം

വിരമിക്കലിന് വഴങ്ങാതിരുന്ന 65 വയസ് പിന്നിട്ട നമ്മുടെ കലാകാരന്മാരെയും കൊവിഡ് തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞു. വയോധികരുടെ റോള്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ അരങ്ങിനെ സജീവമാക്കിയ നാടകകലാകാരന്മാര്‍ക്ക് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നിര്‍ജ്ജീവന ജീവിതകാലമാണിത്. കാണാം 'റോവിങ് റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍'..
 

Video Top Stories