നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാതെ ഒഴിയില്ല; സമരവുമായ മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍


പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുന്ന വരെ സമരം തുടരും, നഗരസഭയുടെ ഒഴിപ്പിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് മറുപടിയുമായി മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍. 

Video Top Stories