ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മ്മാണം നിയമവിരുദ്ധമെന്ന നഗരസഭ കൈവശരേഖയുടെ പകര്‍പ്പ് പുറത്ത്

കോടതി ഉത്തരവുണ്ടായാല്‍ ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ ഒഴിയണമെന്ന് നഗരസഭയുടെ കൈവശരേഖയില്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിന് ലഭിച്ചു. 

Video Top Stories