പാലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ ഒരു മാര്‍ഗംകളി

പാലായില്‍ ഏത് ആഘോഷമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാര്‍ഗംകളി നിര്‍ബന്ധമാണ്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടയില്‍ ഒരു മാര്‍ഗംകളി കാണാം.

Video Top Stories