അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിലെ ഗൂഢാലോചന എറാണാകുളം റേഞ്ച് ഐജി അന്വേഷിക്കും


കൃത്യമായ ആസൂത്രണം ഇല്ലാതെ ആയിരത്തിലധികം വരുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ ഇത്ര പെട്ടന്ന് ഒത്തു ചേരില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

Video Top Stories