മോദിയുടെ ആഹ്വാനം ഏറ്റെടുത്ത് ദീപം തെളിയിച്ച് രാജ്യം

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനത്തിന് ജനങ്ങള്‍ പിന്തുണ അര്‍പ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാനായത്. കേരളത്തില്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും വസതികളിലെ ലൈറ്റുകള്‍ അണച്ചു


 

Video Top Stories