'ദൈവത്തിനാണേ സത്യം, ഇതൊന്നും ഞാനറിഞ്ഞില്ല'; ആപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിയാതെയെത്തി, വെറുംകയ്യോടെ തിരികെ, വീഡിയോ

ബെവ്ക്യൂ ആപ്പ് വഴി മദ്യവില്‍പ്പന തുടങ്ങിയെങ്കിലും മദ്യശാലകളില്‍ എത്തുന്ന പലരും സംവിധാനത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കല്‍പ്പറ്റയില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച...

Video Top Stories