ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിനും ഇടയിലെ തൃശ്ശൂര്‍ പൂരമെന്ന് പി രാജീവ്

തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം കാണാന്‍ എത്തിയ എറണാകുളത്തെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെക്കുന്നു

Video Top Stories