ലൈഫ് മിഷനിലെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണം; മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യങ്ങളോട് രോഷാകുലനായി മുഖ്യമന്ത്രി

ലൈഫ് മിഷന്‍ വിവാദത്തിലെ വിജിലന്‍സ് അന്വേഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രോഷാകുലനായി മറുപടി നല്‍കിയത്

Video Top Stories