ലൈഫ് പദ്ധതിയിലൂടെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ആളുകള്‍ക്ക് വീട്; സന്തോഷത്തില്‍ പങ്കുചേരുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ലൈഫ് പദ്ധതി പ്രകാരം നിര്‍മ്മിച്ച് നല്‍കുന്ന വീടുകളുടെ ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി


 

Video Top Stories