സ്വര്‍ണ്ണ വ്യാപാരിയില്‍ നിന്നും 80 ലക്ഷം തട്ടിയെടുത്ത പത്തുപേര്‍ പിടിയില്‍

കള്ളക്കടത്ത് സ്വര്‍ണ്ണം കയ്യിലുണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലയക്ക് നല്‍കാം എന്നുപറഞ്ഞാണ് വ്യാപാരിയെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത്

Video Top Stories