പഴവങ്ങാടിയില്‍ കത്തിയമര്‍ന്നത് ഒരു കോടി എണ്‍പത് ലക്ഷത്തിന്റെ മുതല്‍


തീപിടുത്തത്തിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.കോര്‍പ്പറേഷന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന
ഗോഡൗണുകള്‍ ശക്തമായ പരിശോധന

Video Top Stories