വോളിബോള്‍ കോര്‍ട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍

പാലായിലെ വോളിബോള്‍ കളിക്കളങ്ങളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലാണ്. വോളിബോള്‍ കോര്‍ട്ടിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ വര്‍ത്തമാനങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാം.
 

Video Top Stories