ഷെയ്‌നിനെ ഇതര ഭാഷകളിലും അഭിനയിപ്പിക്കരുതെന്ന് നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന

ചിത്രീകരണം മുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം ഷെയ്ന്‍ നിഗത്തില്‍ നിന്നും ഈടാക്കനായി നിയമ നടപടികള്‍ക്ക് നീക്കം
 

Video Top Stories