ഫ്രാങ്കോ കേസില്‍ മൊഴിമാറ്റാന്‍ സമ്മര്‍ദം ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യസാക്ഷി സിസ്റ്റര്‍ ലിസി വടക്കേല്‍

തനിക്ക് മാനസിക പ്രശനം ഉണ്ടെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ ചിലര്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. ഒരു കാരണവശാലും മൊഴി മാറ്റി പറയില്ലെന്ന് സിസ്റ്റര്‍ ലിസി വടക്കേല്‍ 


 

Video Top Stories