യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജില്‍ നടന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നമല്ലെന്ന് എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിലെ എസ്എഫ്‌ഐ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് എസ്എഫ്‌ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിന്‍ദേവ്. സംഘര്‍ഷത്തെ എസ്എഫ്‌ഐ ന്യായീകരിക്കില്ല. ഒരു ക്യാമ്പസിലും നടക്കാന്‍ പാടില്ലാത്തതാണ് നടന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Video Top Stories