പൗരത്വ ഭേദഗതിനിയമം; ഷഹീൻ ബാഗ് മോഡലിൽ കേരളത്തിലും സമരം

ഷഹീൻ ബാഗ് മാതൃകയിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതിനിയമത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ്. കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്താണ് അനിശ്ചിതകാല സമരം. 

Video Top Stories