ട്രാഫിക് നിയമം പാലിക്കാത്തവരുടെ ലൈസന്‍സ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ജി സുധാകരന്‍

കര്‍ശനമായി നിയമം പാലിക്കാത്തതാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമെന്ന് മന്ത്രി ജി സുധാകരന്‍


 

Video Top Stories