മനുഷ്യ മഹാശൃംഖലക്കിടെ വന്ദേമാതരം വിളിച്ച് യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം

എല്‍ഡിഎഫിന്‍റെ മനുഷ്യമഹാശൃംഖലയ്ക്കിടെ കൊല്ലത്ത് കൈ ഞരമ്പ് മുറിച്ച് യുവാവിന്‍റെ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം. ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയ യുവാവിന്റെ നില ഗുരുതരമാണ്. 

Video Top Stories