പരീക്ഷക്ക് ഉത്തരക്കടലാസ് തിരുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതണം


സേ പരീക്ഷയ്‌ക്കൊപ്പം വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ പറയുന്നു

Video Top Stories