മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന സഹോദരനെയും കൂട്ടുകാരനെയും രക്ഷിക്കുന്നതിനെ മരിച്ച ഫിറോസിന് ധീരതക്കുള്ള പുരസ്‌ക്കാരം

മകനെ നഷ്ടമായതിന്റെ വേദന തീരുന്നില്ലെങ്കിലും രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തില്‍ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് ഫിറോസിന്റെ അമ്മ പറയുന്നു
 

Video Top Stories