സൂപ്പര്‍ സ്പ്രഡ് ഉണ്ടായ പൂന്തുറയില്‍ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം

ഭക്ഷണ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്നാണ് ഇവര്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് .നാട്ടുകാര്‍ വിടുകളില്‍ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി പൊലീസിനോട് പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ്.

 

Video Top Stories