റോഡ് അപകടം കൂടിയത് കേന്ദ്രം ഗതാഗത നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴോ ?

അന്തര്‍ സംസ്ഥാന സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ലോറികളില്‍ രണ്ട് ഡ്രൈവര്‍ വേണമെന്ന നിയമം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ 2018 ഒഴിവാക്കിയത് അപകടങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമാകുന്നു. വിശ്രമം ഇല്ലാതെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപകടം കൂട്ടുന്നതായി പഠനങ്ങള്‍
 

Video Top Stories