കാസര്‍കോട്ടെ രോഗികളെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി


കാസര്‍കോട് അതിര്‍ത്തിയിലൂടെ രോഗികള്‍ക്ക് പോകാന്‍ കഴിയാത്ത പ്രശ്‌നം ചര്‍ച്ചയിലുണ്ടെന്നും അവരെ മറ്റ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. അനുഭവം ആവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ആകാശമാര്‍ഗം ഉപയോഗിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
 

Video Top Stories