പ്രളയ പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന് കേരളത്തിന് 1750 കോടിയുടെ വായ്പ

കേരള പുനര്‍നിര്‍മ്മാണത്തിന് 1750 കോടിയുടെ ലോക ബാങ്ക് വായ്പ. ലോകബാങ്കുമായി ദില്ലിയില്‍ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടു.
 

Video Top Stories