കോഴിക്കോട് നിന്നും മോഷ്ടിച്ച ബസുമായി യുവാവ് കോട്ടയത്ത് പിടിയില്‍

കോഴിക്കോട് നിന്നും മോഷ്ടിച്ച ബസുമായി യുവാവ് കോട്ടയത്ത് പിടിയില്‍.ലോക്ഡൗണ്‍ മറായാക്കിയാണ് ബസ് മോഷണം നടത്തിയത്

Video Top Stories