ലാല്‍ ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിട ലാല്‍ജോസ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

ലാല്‍ ആരാധകരുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിട ലാല്‍ജോസ് മോഹന്‍ലാല്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

Video Top Stories