ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭണ്ഡാരത്തില്‍ വെടിയുണ്ട കണ്ടെത്തി

അതീവസുരക്ഷാമേഖലയില്‍ നിന്നും 9 എംഎം പിസ്റ്റലില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടയാണ് കണ്ടെത്തിയത്
 

Video Top Stories