കരോലിയും റൂബിയും വയസ്സാൻ കാലത്ത് കണ്ട കുഞ്ഞിക്കാല്; വാളയാർ മാൻ പാർക്കിലെ സ്നേഹകഥ

കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് മാന്‍കുട്ടിയെ നോക്കിയത്, ഞങ്ങള്‍ പറയുന്നതെല്ലാം ഉമ്മുക്കുല്‍സു കേള്‍ക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു.കാണാം മലബാര്‍ മാന്വല്‍

Video Top Stories