പിണറായിയുടെ പാട്ടിൽ വീണോ മുസ്ലിം ലീഗ്; കോൺഗ്രസ് പേടിക്കണോ?

പച്ച ജഴ്‌സിയഴിച്ച് വെച്ച് ചുവന്നജഴ്‌സി അണിയേണ്ടിവരുമ്പോ മുസ്ലിം ലീഗ് കേരളയ്ക്ക്.? കോണ്‍ഗ്രസിനെ ലീഗ് നിരന്തരം വിരട്ടുന്നത് എന്ത് മനസ്സില്‍ക്കണ്ടാണ് ? 67ലെ ഗതി വരുമോ കോണ്‍ഗ്രസിന്?

Video Top Stories