പാണ്ഡിത്യമില്ലാത്തവര്‍ ശാസ്ത്രത്തെ നിരാകരിച്ച് ജനത്തെ പേടിപ്പിക്കുന്നതെന്തിന്?


മോഹനന്‍ വൈദ്യരെയും ജേക്കബ് വടക്കുംചേരിയെയും പിണറായി സര്‍ക്കാരിന് പേടിയാണോ? കാണാം മലബാര്‍ മാനുവല്‍


 

Video Top Stories