പട്ടയത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തവരെ പോലീസും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു

പട്ടയത്തിന് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തവരെ പോലീസും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു

Video Top Stories