കേരളവും കീഴടങ്ങുന്നോ; സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്കയിൽ സംസ്ഥാനം

കേരളത്തിൽ കൊവിഡ് സാഹചര്യം കൂടുതൽ ഗുരുതരമായിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത്? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സംഭവിക്കുക?
 

Video Top Stories