38000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ആരിഫ് ജയിച്ച അരൂര്‍ ഇടത് ഇത്തവണ കൂടെ നിര്‍ത്തുമോ

ഇത്തവണത്തെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ സിറ്റിങ്ങ് സീറ്റായി ഉള്ളത് ആരൂര്‍ മാത്രമാണ് . പരമ്പരാഗതമായി മണ്ഡലത്തില്‍ ഇടതിനാണ് സ്വാധീനമുള്ളത്
 

Video Top Stories