മലപ്പുറം നമുക്ക് ഒരു താക്കീതാണെന്ന് കെടി ജലീൽ

മലപ്പുറത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നും കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്ന താക്കീതാണ് മലപ്പുറം നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി കെടി ജലീൽ. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ പുറത്തുനിന്നും വന്നെത്തിയ ജില്ലയാണ് മലപ്പുറമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 
 

Video Top Stories