കെഎസ്ആര്‍ടിസി പെയിന്‍റര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകള്‍ നിരത്തുന്നില്ലെന്ന് പരാതി

കെഎസ്ആര്‍ടിസി പെയിന്‍റര്‍ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകള്‍ നിരത്തുന്നില്ലെന്ന് പരാതി

Video Top Stories