'കേരള സമാജം-ഒരു പ്രവാസി കഥ' കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവര്‍ക്കായി ഇതാ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍

അഹങ്കാരം മാത്രം അലങ്കാരമാക്കി നടന്ന റിയയെ ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ ജുവലിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്കുമായില്ല. വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ ജുവല്‍ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി തിരികെ എത്തുന്നു. മറുവശത്ത് അഭിനയ ഭ്രാന്ത് മൂത്ത റിയ റോഷന്‍ വിരിച്ച വലയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.
കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവര്‍ക്കായി ഇതാ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍
KERALA SAMAJAM - ORU PRAVASI KADHA
Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East.

Video Top Stories