സമാജം ഒരു പ്രവാസി കഥ - കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവര്‍ക്കായി പ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍

ശിഹാബിന്റെ മാതാപിതാക്കള്‍ വീട് വിറ്റു വൃദ്ധ സദനത്തിലെത്തുന്നു. കേരള സമാജത്തില്‍ എത്തുന്ന ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സുന്ദര്‍ ജുവല്‍ അല്ല റിയയുടെ മരണത്തിനു ഉത്തരവാദിയെന്നും കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ നീക്കവും നടത്തിയത് ഒരു സ്ത്രീ ആണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അഞ്ജലി കുറ്റം ഏറ്റു പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവര്‍ക്കായി ഇതാ അതിപ്രധാന ഭാഗങ്ങള്‍.
KERALA SAMAJAM - ORU PRAVASI
KADHA Every Friday, Saturday @ 9.30pm, only on Asianet Middle East

Video Top Stories